Medlemsregistrer/Aktør database

Medlemsregistrer/Aktør database

Hjem > Medlemssystem > Mer om Focus

Medlemsregistrer/Aktør database

En av kjerne funksjonene i Focus er en meget fleksibel medlems-/aktørdatabase. I denne databasen kan man lagre informasjon om personer/medlemmer, bedrifter eller organisasjonsledd. For hver aktør kan det registreres et rikt utvalg av faste felter som for eksempel navn, e-post, telefon, kategorisering, m.m. Videre finnes det også muligheter for egendefinerte tall-, tekst- og datofelter for å sikre optimal fleksibilitet.

I tilknytning til aktør databasen finnes også et eget relasjonsregister hvor det er mulig å lagre et ubegrenset antall registrering av tilhørende egenskaper på aktøren, som for eksempel arbeidssted(er), verv, e-postliste, m.m. Gjennom koblingene i relasjonsregisteret kan man bygge organisasjonsstrukturen til den enkelte organisasjon. Dette gjør at man blant annet kan ha et ubegrenset antall nivåer i organisasjonen om man skulle ønske dette.

Kontaktinformation

Audun Dahl
Jan Nordgård
lukk mobilmeny