Focus.Portal - medlemsportaler

Focus.Portal - medlemsportaler

Hjem > Medlemssystem > Mer om Focus

Focus.Portal - medlemsportaler

De fleste organisasjoner i dag, om det være seg idrettslag, foreninger eller andre former for medlemsorganisasjoner, trenger en felles møteplass på nettet. Med informative og oversiktlige nettsider kan store og små organisasjoner dramatisk forbedre kommunikasjonen internt og eksternt. Gode nettsider gjør det enklere å bli – og være – medlem, og kan også gi organisasjonen helt nye inntektsmuligheter.

Med vår medlemsportal løsning kan organisasjonene både administrere sitt eksterne nettsted og en intern lukket del som retter seg spesifikt mot interne aktører i organisasjonen. På den interne delen kan for eksempel medlemmer, tillitsvalgte, ansatte, foreldre og familie, gå for å finne informasjon om organisasjonens virksomhet. Dette kan dreie seg om alt fra klubbaktiviteter, leirer, kurs, trening og kamper, tariffavtaler, medlemsfordeler osv.

Administrasjon og lokallagsledere kan legge ut aktuelle saker, kursinfo og materiell raskt og effektivt. Alt sammen styrt av hvilke verv den enkelte er registrert med i Focus.

En videreføring av den interne medlemsportalen er "Min Side" funksjonaliteten. Du finner litt mer informasjon om denne funksjonaliteten under punktet "Min side".

Focus.Portal er bygget på vår portal løsning Ability og er et produkt av mange års erfaring med utvikling av web-løsninger og publiseringsverktøy for en lang rekke kunder i ulike bransjer.

Portalen er samtidig den beste måten å få nye medlemmer på, og til å informere omverdenen om organisasjonens virksomhet.


Kontaktinformation

Audun Dahl
Jan Nordgård
lukk mobilmeny