Verve funksjonalitet

Verve funksjonalitet

Hjem > Medlemssystem > Mer om Focus

Verve funksjonalitet

Verving av medlemmer er en sentral og viktig funksjon for svært mange organisasjoner. I Focus er det godt tilrettelagt for dette og systemet gir på en enkelt og grei måte oversikt over hvilke personer et medlem har vervet og hvem som har vervet det enkelte medlem.

Løsningen støtter ulike former for opptjening av "poeng"  som igjen kan gi grunnlag for vervepremier osv. Dersom organisasjonen har valgt å ta i bruk løsningene for medlemsportaler kan det enkelte medlem selv følge med på sin poengkonto og registrere hvilken vervepremie de ønsker.

Kontaktinformation

Audun Dahl
Jan Nordgård
lukk mobilmeny