Søknads- og kundebehandlingssystem for finansbransjen

Søknads- og kundebehandlingssystem for finansbransjen

Hjem

Søknads- og kundebehandlingssystem for finansbransjen

Behandler du daglig store mengder lånesøknader fra nettsider og andre kanaler?

Med SKB registreres all saksrelevant info i systemet, og kunden får svarmelding fra SKB via epost, SMS eller brev.

  • Automatisk registrering av søknader
  • Kredittsjekk mot kredittvurderingstjeneste
  • Saks- og kundeliste med søk og filtrering
  • Vurdering/innstilling/godkjenning av søknader
lukk mobilmeny